Utbrottet av campylobacter är över och ska utvärderas2017-09-21 Utbrottet av campylobacter kopplat till svensk kyckling är över sedan i somras. Det ska nu utvärderas i en extern utredning.Source link