Ann Lindberg utsedd till generaldirektör vid SVA


2019-12-19

Regeringen har i dag utnämnt Ann Lindberg, 54 år, till generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Hon har sedan den 1 juli i år varit tillförordnad generaldirektör vid myndigheten.

  Ann Lindberg, ny generaldirektör vid SVA
  Ann Lindberg, ny gd vid SVA.
Foto: Göran Ekeberg/AddLight
Klicka på bilden för högupplöst version.

Ann Lindberg är professor, epidemiolog och veterinär och anställd vid SVA sedan 2006. Hon utnämndes 2016 av regeringen till statsepizootolog och avdelningschef, och har sedan dess arbetat i myndighetens ledning. Som statsepizootolog har hon också ansvarat för SVA:s beredskap för att hantera misstankar om allvarliga sjukdomar som smittar mellan djur, så kallade epizootier.

“Stolt och glad”

Hur känns det att bli generaldirektör vid SVA?
– Jag känner mig otroligt stolt och glad över att ha fått det här förtroendet.

Varför sökte du tjänsten?
– Jag har alltid varit utmaningsdriven och intresserad av att jobba strategiskt med “den större bilden”. Jag har ju dessutom funnits i ledningen på SVA i flera år, och vet att det är en välskött myndighet med ett gott förtroende och med engagerade, kreativa och kompetenta medarbetare. Så när möjligheten gavs så föll det sig naturligt att söka. Jag inspireras av tanken på att leda SVA i arbetet med att främja en god djurhälsa, och bidra till visionen om att friska djur också ger trygga människor.

“Staka ut riktningen”

Vilket blir ditt fokus under ditt första år som gd på SVA?
– Att landa det strategiarbete som vi påbörjat nu under hösten, och staka ut riktningen för de kommande fem åren. Vi behöver fortsätta att vässa vår diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning för att hantera reella utmaningar vad gäller såväl inhemska som exotiska smittor. Och som bevakningsansvarig myndighet har vi ett tydligt uppdrag i återuppbyggnaden av det civila försvaret som kommer att prägla vårt arbete framöver. Detta samtidigt som vi ska omfamna den digitala revolutionen och ställa om till ett hållbart samhälle. Komplext, men spännande!

Rekord i fallskärmshopp

Ann Lindberg är 54 år, fyrabarnsmamma och bor i Uppsala. Hon är ledamot av Friskis&Svettis Uppsalas styrelse, en organisation med närmare 35 000 medlemmar i hemstaden. Sedan 1998 hoppar hon fallskärm, och är svensk rekordinnehavare i storformationssekvens, tillsammans med 60 andra samtidigt hoppande personer.

SVA är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA arbetar för att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten är placerad under Näringsdepartementet.

Mer information för journalister

Generaldirektör Ann Lindberg, tel. 018-67 42 10, e-post
Pressekr. Mikael Propst, tel. 018-67 41 11, e-post

Source link

Ny rapport om jordbrukets klimatanpassningar


2019-11-27

På vilka sätt kommer pågående klimatförändring att påverka djurproduktion och växtodling i framtiden? Hur ska jordbruket anpassa sig till en framtida livsmedelsförsörjning och hur kan värmestress bland djur undvikas? Det är några av frågorna som tas upp i den nya rapporten Jordbrukets klimatanpassningar, som Ann Albihn, laborator vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), bidragit till.

Kor betar i landskap med torrt gräs intill ett vattendrag.Uttorkade beten utmed Göta kanal i augusti 2018. Foto: Maria Larsson (Liv Journalistik)

Rapporten Jordbrukets klimatanpassning handlar om vad som behövs för att växtodling och djurproduktion i det svenska jordbruket ska kunna producera livsmedel i tillräcklig mängd. Ett förändrat klimat påverkar djur direkt vid extremväder som till exempel värmeböljor, torka, bränder och stormar. Djur påverkas också indirekt genom ekosystemförändringar, nya insektsvektor- eller vattenburna smittor och vatten- eller foderbrist. Detta kan leda till ökad smittspridning, sänkt foderkvalitet, förändrade skötselrutiner och behov av transporter av djur.

– För att kunna upprätthålla ett gott djurskydd, god djurhälsa och en god produktion så måste djurhållningen anpassa sig till ett förändrat klimat, säger Ann Albihn, laborator vid SVA, som arbetat med rapporten.

Extremväder, foderbrist och nya smittor

Frågor och diskussioner kring djurhållning och växtodling tas upp i rapporten, till exempel:
• Hur kan stallar anpassas för ett varmare klimat och för extremväder?
• Vilken rådgivning behöver djurbönder kring nya fodergrödor, hur kan de hantera foderbrist orsakad av extremväder samt ökad risk för mykotoxiner i foder på grund av varmare och fuktigare förhållanden?
• Mer kunskap behövs om de nya smittsamma sjukdomar som kan komma att spridas i Sverige till följd av ett föränderligt klimat. Många klimatkänsliga smittor är zoonoser som kan överföras mellan djur och människa. Smittor kan spridas till exempel via dricksvattnet, i miljön eller via insektsvektorer.

Rapporten har tagits fram av Kommittén för jordbrukets klimatanpassning (KLIMA) vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i samarbete med SLU Future Foods. Ann Albihn har ingått i kommittén tillsammans med ledamöter från SLU, Länsstyrelsen i Norrbotten, Jordbruksverket samt privat lantbruk. Grunden för rapporten är diskussioner i kommittén, sex öppna seminarier på KSLA, två studieresor samt workshops med inbjudna experter.

Source link