Virusabort på hästar i två stall – isolering viktig


Häst med virusabort.

Förlamning av bakbenen vid neurologisk form av virusabort. Foto: Dr George Allen,
University of Kentucky, Lexington, USA

2019-01-25

Hästar i två besättningar, dels en i Österåkers kommun, Stockholms län och dels en i Östhammars kommun, Uppsala län, har under januari 2019 insjuknat med febertoppar. En del av hästarna har utvecklat den allvarligare neurologiska formen av virusabort, EHV-1. Utbrott av ekvint herpesvirus EHV-1 förekommer årligen i Sverige, men vanligen utan nervsymtom.

– Bara hästdjur får viruset. Infektion kan ge febertoppar, näsflöde, svullna ben och missfall, så kallad kastning eller “virusabort”, hos dräktiga ston. I mer sällsynta fall förekommer vinglighet, som kan övergå i förlamning och dödsfall vilket orsakas av inflammation i hjärna och ryggmärg.

– Det finns ingen medicin mot sjukdomen och vaccin skyddar inte mot den neurologiska formen. För att skydda mot smittspridning gäller bra smittskyddsrutiner, isolering av sjuka hästar och god hygien, säger tf. statsveterinär Gittan Gröndahl på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

För att underlätta för veterinärer och hästägare vid misstanke om olika smittor har SVA tillsammans med länsstyrelserna tagit fram en ny blankett för isoleringsrekommendationer samt en hälsoövervakningslista och informationsskyltar.

Hör Gittan Gröndahl prata om ekvint herpesvirus på P4 Stockholm.

Gittan Gröndahl ger också nedanstående råd till hästägare.

Smittskyddsråd för EHV-1, virusabort

 • Om du har besökt en anläggning som kan ha haft smitta, ska du tvätta dina kläder och rengöra skor och annan utrustning. Tvätta och desinficera händerna. Det är alltid en bra rutin efter alla besök på hästgårdar eftersom man inte säkert vet smittläget.
 • Om din häst har besökt en anläggning som kan ha haft smitta, ska du inte åka på hästsammankomster med den förrän det gått minst 21 dagar utan tecken på sjukdom. Följ hästarnas temperatur och välbefinnande dagligen.
 • Risken för sjukdom är högre om din häst har haft direktkontakt med en sjuk häst, eller delat stall, hage, skötare eller utrustning med en sjuk häst inom de senaste 10 dagarna.
 • Risken för sjukdom är lägre om din häst inte har haft någon kontakt enligt ovanstående punkt eller om det gått över 10 dagar sedan kontakten och den inte visat symtom.
 • Om din häst visar symptom: feber, luftvägssymptom eller neurologiska symtom, eller är ett sto som har kastat sitt foster, ska du isolera hästen och anläggningen och tillkalla veterinär för provtagning. Ibland finns inte virus i näs- och blodprov fastän hästen är infekterad. Om virusabort ändå misstänks, kan nytt prov tas inom 2 – 4 dagar.
 • Om ditt stall har drabbats, ordna med isolering, skyddskläder och handhygien så att smittan inte sprids. Isolera sjuka hästar från friska om det är möjligt. Mät hästarnas temperatur en eller två gånger per dag. Notera näsflöde, ögonflöde, svullna ben, vinglighet, svaghet, slapphet i svansen, och svårigheter att urinera. Håll veterinär och alla i stallet informerade om rådande läge. Informera besökare och dem som nyligen haft hästar på anläggningen om smittrisken.
 • Isolering bör hållas i minst tre veckor efter sista symtom.
 • Rengör och desinficera utrymmen där kastning skett samt infekterade hästars stall och utrustning.
 • Stress kan aktivera en latent herpesinfektion. Undvik därför stressande situationer för dräktiga ston. Ston bör föla i sin hemmiljö och de ska inte flyttas under sista delen av dräktigheten. Håll dem avskilda från unghästar och tävlingshästar och hantera dem före de andra.
 • Separat personal bör sköta de olika enheterna tävlingsstall, karantänsstall, unghäststall respektive avelsston som rutin.
 • Undvik transporter som blandar hästar från olika besättningar.
 • Placera nytillkomna hästar i ett karantänsstall några veckor.
 • Kontrollera nytillkomna hästars temperatur och sjukdomstecken varje dag.
 • Om du har en anläggning som tar emot besökande hästar, efterfråga hälsostatus (så kallad hästägareförsäkran)
 • Om du vill vaccinera dräktiga ston kan vaccin med indikation mot kastning orsakad av EHV-1 ges i en serie enligt tillverkarens rekommendation. Skyddseffekten tar tid att bygga upp och är inte hundraprocentig.
 • Vaccin med indikation mot luftvägsinfektion orsakad av EHV-1 kan ges förebyggande till andra än dräktiga hästar enligt tillverkarens rekommendation, vanligtvis en serie med grundvaccinationer följt av påfyllnadsdos varje halvår. Skyddseffekten tar tid att bygga upp och är inte hundraprocentig.
 • Inget vaccin skyddar mot den neurologiska formen av EHV-1.

Vid luftvägssjukdom med feber, samt vid kastning eller neurologisk sjukdom hos häst

Isolera hästen och tillkalla veterinär för provtagning. Abortformen och den neurologiska formen av EHV-1 är anmälningspliktig redan vid klinisk misstanke, liksom kvarka och hästinfluensa.

Läs mer

Om virusabort (EHV-1) hos häst
Om smittskydd – häst

Läs mer hos andra

Sju smittsäkra rutiner i stallet
Nio tips för att bygga smart smittskydd

Skriv ut

Checklista – Om en smitta drabbar stallet (pdf)
Hälsoövervakning häst (pdf)
Här finns smitta hos hästar! (pdf)
Isolerat på grund av smittrisk (pdf)
Isoleringsrekommendationer vid kvarka mm (pdf)

Source link