Vårsvämmygga har konstaterats på Gotland


2019-08-20

Stickmyggor av samma art som bekämpats i nedre Dalälven har konstaterats på norra Gotland. Forskare Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tillsammans med entomologer kunnat konstatera att vårsvämmyggan, Aedes sticticus, också finns på Gotland.

Vårsvämmygga

Vårsvämmyggan trivs i översvämningsområden runt till exempel Nedre Dalälven och vid Klarälven i Värmland. Efter en översvämning kan det kläckas enorma mängder och de har ett väldigt aggressivt beteende. Foto: Anders Lindström/SVA Klicka på bilden för högupplöst version.

– Det är första gången som myggan konstaterats på Gotland. Vi har nu bett Statens veterinärmedicinska anstalt om hjälp med att göra en inventering för att ta reda på hur stor populationen är, säger Anna-Lena Fritz, chef för naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen Gotlands län.

Under veckan kommer fem myggfällor att sättas upp i trakterna kring Fardume träsk, Bästeträsk och Hau träsk.

– Genom att mäta antalet fångade myggor kan vi beräkna hur stor förekomsten är, det är först när vi vet hur stor populationen är som vi kan ta ställning till vilka eventuella åtgärder som ska vidtas. Det troliga är att myggan funnits på Gotland under en längre tid utan att ställa till problem, säger Anders Lindström.

– Det vi sett är att vårsvämmyggan på senare tid spridit sig över landet. Vi vet inte orsaken, men klimatförändringarna är en tänkbar orsak. Myggorna är inte farliga, men då de blir många kan de vara väldigt besvärande.

Resultatet av veckans mätningar kommer att presenteras i slutet av augusti.

Läs pressmeddelande 2019-08-20 från Länsstyrelsen Gotlands län

Mer information för media

Anna-Lena Fritz, enhetschef, naturvårdsenheten Länsstyrelsen Gotlands län, tel. 010-223 92 23
Anders Lindström, myggforskare, SVA, tel. 018-67 43 18

Source link