Tydligare fokus och ökat samarbete för säker mat


Kontaktuppgifter för media

Livsmedelsverket
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40

Jordbruksverket
Sofia Petersson, samordnare, 036-15 50 00

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Elina Lahti, epidemiolog, 018-67 41 49

Länsstyrelserna
Karin Lundborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 010-224 52 86

Sveriges Kommuner och Landsting
Thomas Forsberg, handläggare, 08-45 27 882

Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Lena Bäck, stabsveterinär, 08- 562 816 73

Source link