Stärkt smittskydd målet för hästprojekt


2017-09-12

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och sex länsstyrelser har under ett år samarbetat i ett projekt för att minska smittspridningen av kvarka och andra smittsamma sjukdomar hos häst. Årligen anmäls i snitt omkring 50 utbrott av kvarka, men det verkliga antalet misstänks vara högre. Kvarka orsakar lidande hos hästar och kostar hästnäringen mycket pengar.

Gittan Gröndahl med två hästar.

Tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA, initierade 2016 ett smittskyddsprojekt tillsammans med länsveterinärerna i sex utvalda län. Foto: Carin Wrange. Klicka på bilden för högupplöst version.

Kvarkautbrott leder till ökade utgifter för isolering och veterinärvård, förlorade inkomster på lektioner, träningar, tävlingar, uthyrning med mera samt i värsta fall förlust av hästar.

– Veterinären har en viktig roll. Ofta finns ett stort behov av handledning och beslutsstöd i den upplevda, eller verkliga kris, som kvarkautbrott kan utlösa. Det blir många frågor och stor oro, ofta också från omgivande hästägare, säger tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA.

– Att smittspåra har stor betydelse för att förhindra vidare smittspridning. Hästar åker över länsgränserna och här finns ett behov av samarbete med informationsutbyte mellan länsstyrelserna.

Testade samrådsmöten

Gittan Gröndahl initierade 2016 ett smittskyddsprojekt tillsammans med länsveterinärerna i sex utvalda län: Halland, Skåne, Stockholm, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. Syftet var att titta på länsstyrelsens roll för att förbättra bekämpning av anmälningspliktiga hästsjukdomar som kvarka, influensa, virusabort och virusarterit. Dessa har alla potentiellt allvarliga följder för djurskyddet, hästnäringen och sporten. En viktig del var att testa samrådsmöten mellan länsstyrelsen, hästägare, stallägare och veterinär som ett arbetsredskap i hanteringen av kvarka, med målet att minska smittspridningen och öka kunskapen hos deltagarna.

Sju samrådsmöten har inom ramen för pilotprojektet hållits på plats i stall med aktuella utbrott. Syftet var att stötta både veterinär och djurhållare för att minimera risken för smittspridning och ekonomiska förluster. Responsen har varit överväldigande positiv från deltagarna.

Saknas tydligt lagstöd

Länsstyrelsen har idag en begränsad roll i hanteringen av kvarka och denna roll är heller inte tydlig i lagstiftningen.

– Vi ser ett behov av att länsstyrelsen arbetar mer aktivt för att begränsa smittspridningen. Det förekommer till exempel att djurhållare inte bryr sig om de rekommendationer om isolering som veterinären lämnat, vilket riskerar att sprida smitta. Det saknas dock ett tydligt lagstöd för att kräva åtgärder från djurhållare som inte följer rekommendationer, säger Christa von Limburg Stirum, länsveterinär i Halland.

Hon tillägger att sekretessregler hindrar öppenhet mellan veterinärer, myndigheter, hovslagare och djurhållare som skulle kunna stoppa smittspridning.

“Bristande kunskaper om kvarkaspridning”

Det ettåriga projektet, som nyligen resulterade i en rapport, har även gått igenom regler kring smitt-spridning som berör hästhållare, stallägare, tävlingsarrangörer och hästtransportörer.

– Det är vanligt att hästägare har bristande kunskaper om hur kvarka sprids, och vilka risker som finns. Ibland är dock riskerna överskattade, till exempel är det okänt för många att smittan inte är luftburen. Vet man det blir det lättare att förstå att även smittade hästar vanligtvis kan rastas utomhus utan smittrisk för andra hästar, om de inte är i nära kontakt, säger Gittan Gröndahl.Source link