Smittbekämpning av newcastlesjuka pågår i Östergötland


Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Jordbruksverket
Lena Hult, avdelningen för djurskydd och hälsa
fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 62 74

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statsepizootolog Ann Lindberg
fornamn.efternamn@sva.se
Telefon: 018-67 42 10

Länsstyrelsen i Östergötland
Pernilla Stridh, länsveterinär
fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 52 58.

 

Source link