Skyddsområdet för newcastlesjuka tas bort i Skåne

2017-12-20

Nu tar Jordbruksverket bort skyddsområdet kring gården i Vellinge kommun som i slutet av november drabbades av newcastlesjuka. Ett övervakningsområde kvarstår vilket innebär något lättare restriktioner.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, påvisade 24 november att en besättning av värphöns  på en gård i Vellinge kommun drabbats av newcastlevirus. Besättningen på 26 000 fjäderfän avlivades och saneringsarbetet på gården pågår. Inga fler fall av newcastlesjuka har upptäckts och idag tar Jordbruksverket bort skyddsområdet på tre kilometer runt gården.

När skyddsområdet är borttaget så kvarstår ett övervakningsområde på tio kilometer runt gården. Det innebär att alla transporter av fjäderfä, andra fåglar eller kläckägg inom övervakningsområdet kontrolleras och kan föras ut bara efter tillstånd från Jordbruksverket.

Läs pressmeddelandet “Inga fler fall av newcastlesjuka – skyddsområdet i Skåne tas bort”  från Jordbruksverket (2017-12-20).Source link