Nya metoder för analys av hästdopningsprover


Mer information

Doktorand Annelie Hansson, SVA och Uppsala universitet, tel. 073-512 92 98, e-post

Annelie Hansson disputerar fredag den 4 maj kl. 09.15 på Uppsala universitet, BMC, lokal B:42, Husargatan 3, Uppsala. Avhandlingens titel är “Structural Determination of Drug Metabolites from Doping Classed Compounds Using Mass Spectrometry”.

Handledare har varit adj. professor Mikael Hedeland och professor Ulf Bondesson, båda vid avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet, SVA.

Läs mer

avhandlingen “Structural Determination of Drug Metabolites from Doping Classed Compounds Using Mass Spectrometry”

om djurskydd och dopning

Source link