Många fall i januari av salmonella på katt


2018-01-22

Från årsskiftet och till och med andra hälften av januari har 136 fall av bakterien salmonella upptäckts på katt.
– Antalet fall har varierat mellan åren, förklarar Elina Lahti, veterinär och epidemiolog vid SVA, men vi ser vanligtvis flest fall i mars. Katter som har diarré eller verkar hängiga kan ha smittats vid kontakt med småfåglar.

Salmonella kan orsaka diarré hos katter. Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord där småfåglar matas. Foto: rihaij/Pixabay Klicka på bilden för högupplöst version.

 

Salmonella är en viktig orsak till diarré hos katter. Sjukdomsbilden kan variera från infektion som inte ger några symptom till allvarlig mag-tarminfektion med feber, kräkningar och diarré. I värsta fall kan infektionen på katt leda till döden.

– Antalet fall varierar över olika år, förklarar Elina Lahti. 2016 var ett toppår hittills med 489 bekräftade fall, de flesta av dem i februari. I fjol var det totalt 129 bekräftade fall, varav fem i januari.

Håll katter borta från fågelbord där småfåglar matas

Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord där småfåglar matas. Där kan smittan spridas via fåglarnas avföring. Andra källor till salmonellasmitta kan vara rått kött, smittat kattfoder, smågnagare samt miljön. Verkar din katt är hängig eller visar andra tecken på att inte må bra? Kontakta din lokala veterinär. Kom ihåg att berätta om katten fångar småfåglar.

Förekomsten av salmonella hos småfåglar inte bekräftad

SVA har hittills i år fått flera rapporter om sjuka och döda domherrar, talgoxar och andra arter som mycket väl kan vara smittade av salmonella. Men vi har bara fått in ett fåtal fåglar för analys, och kan inte bekräfta att det rör sig om salmonella. Möjligen har det milda vädret och den dåliga tillgången på snö gjort att det blivit smutsigt under fågelborden tidigt under året.

Tvätta händerna för att undvika smitta till människa

Salmonella kan också smitta till människa. Även för människor bedöms vilda fåglar och katter vara smittkällor för salmonella. Minska risken för smitta genom att noga tvätta händerna efter kontakt med fågelbord och katter.

(Texten är uppdaterad kl 13:32, 2018-01-24)

Source link