Kontrollen i livsmedelskedjan måste bli likvärdig2018-08-29 Kontrollen i livsmedelskedjan fungerar generellt sett bra i Sverige. Den ger säkra livsmedel, friska djur och sunda växter. Men det finns utrymme för förbättringar, bland annat eftersom kontrollmyndigheterna inte agerar lika när de upptäcker felaktigheter. Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som skickas till EU-kommissionen idag.Source link