Herpes bakom åldöd i Hjälmaren

2018-12-12

I augusti fick Länsstyrelsen i Örebro län ett larm om döda ålar i Hjälmaren. Resultatet av obduktionerna från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visar på en infektion orsakad av ålherpesvirus.
Ål drabbad av herpes som ger blödningar.

Ål, Anguilla anguilla, drabbad av herpes som ger blödningar. Foto: Charlotte Axén/SVA. Klicka på bilden för högupplöst version.

Det var den 15 augusti i somras som Länsstyrelsen i Örebro län fick kännedom om döda ålar och sex av fiskarna levererades till SVA för analys.

Med stor sannolikhet har sjukdomen brutit ut på grund av den mycket varma sommaren. Höga vattentemperaturer gav låga syrgasförhållanden, vilket kan ha triggat igång en virusinfektion i ett antal ålar, med akut sjukdom och smittspridning som följd.

Ålherpes angriper bland annat gälarna och ålarna får då problem med syresättning och dör av syrebrist. Viruset kan infektera tidigt under ålens liv och ligga latent för att orsaka sjukdom vid hög stress som följd av exempelvis syrebrist. Eftersom viruset är artspecifikt drabbar det bara ål och andra arter påverkas inte.

SVA fick i somras även in död ål från sjön Bolmen i Småland. Analyserna visade att även dessa drabbats av ålherpesviruset.

Länsstyrelsens pressmeddelande 2018-12-12

Läs mer

Om ålherpesSource link