Gulbandad vårmygga överraskade myggforskare – SVA


2017-11-23

– Vi konstaterar att resultatet av sommarens myggjakt varit mycket gott! Vi har totalt samlat in 3.265 myggor av 29 arter. Tack vare allmänhetens bidrag har vi gjort nio nya landskapsfynd; tre på Gotland samt ett vardera i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Östergötland och Södermanland, säger en nöjd Anders Lindström, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

NilfebersmyggaNilfebersmygga, Culex modestus. Foto. Anders Lindström/SVA Klicka på bilden för högupplöst version.

Det forskarna särskilt letade efter i årets kampanj “Fånga myggan!” var nilfebersmyggan och tunnelbanemyggan. Båda arterna kan sprida smittämnen till människor och djur. Insamlingen av myggor har bestått av tre delar. En rad fällor sattes ut i Falsterbo och Simrishamn i Skåne och dessutom kontrollerade personal från SVA vattensamlingar genom att stå stilla och agera lockbeten. Allmänheten deltog också och skickade in myggor vilket breddade upptagningsområdet betydligt.

Nilfebersmyggan hittades för första gången förra året i Sverige, i Simrishamn. Myggan visade sig även denna sommar; nu både på Falsterbonäset, där över hundra individer fångades och i Simrishamn, där tre samlades in.

– Många lokaler i södra Skåne kontrollerades utan att några ytterligare fynd gjordes, men det blåsiga vädret då kan ha gjort att myggen inte flög. Det är alltså möjligt att nilfebersmyggan finns på fler platser än de där den konstaterats, säger Anders Lindström.

Sydlig husmyggaSydlig husmygga eller tunnelbanemygga, Culex pipiens. Foto: Anders Lindström/SVA Klicka på bilden för högupplöst version.

Tunnelbanemyggan utvecklas i kloaker, tunnelbanor, vattenfyllda källare och liknande. Den var tidigare känd från Stockholm och Göteborg, samt med några gamla fynd från Lund.

– I år påträffades den både i Göteborg och Malmö. Vi hittade dessutom hybrider mellan tunnelbane-mygga och sydlig husmygga i Simrishamn, vilket tyder på att det kan finnas en population av tunnelbanemygg där också.

En glad överraskning för myggjägarna var gulbandad vårmygga, Culiseta subochrea, som fångades i Falsterbo. Den har bara registrerats en gång tidigare i Sverige, en larv som samlades in i juni 1945 i Gästrikland. Det nya fyndet är därmed det första bekräftade fyndet i Sverige!

– En annan lite sällsyntare mygga var grodmyggan, som hittades på Gotland. Det är en art som suger blod från grodor och paddor och som sällan fångas. Brunryggad frossmygga var ett annat spännande fynd i sommar. Liksom de tidigare fynden av arten 2012 och 2013 var också detta fynd från Gotland.

GrodmyggaGrodmygga, Culex territans. Foto: Anders Lindström/SVA Klicka på bilden för högupplöst version.

Nya myggor i landskap

Gotland: ljusbandad kustmygga, trädhålsmygga, grodmygga
Skåne: gulbandad vårmygga
Blekinge: saltvattenmygga
Småland: ljusbandad kustmygga
Öland: saltvattenmygga
Östergötland: ljusbandad kustmygga
Södermanland: ljusbandad kustmygga

De tio arter som fångades mest

Ljusbandad kustmygga: 1031
Sydlig husmygga: 1017
Saltvattensmygga: 332
Nilfebersmygga: 106
Sommarsvämmygga: 99
Ljusstreckad frossmygga: 57
Sumpmygga: 52
Mörkbandad kustmygga: 45
Skogstömygga: 20
Gulbrun skogsmygga: 17

Ljusbandad kustmyggaLjusbandad kustmygga, Aedes caspius. Foto: Anders Lindström/SVA Klicka på bilden för högupplöst version.

Brunryggad frossmygga

 Brunryggad frossmygga, Anopheles algeriensis. Foto: Anders Lindström/SVA Klicka på bilden för högupplöst version.

Source link