Fler katter och nu även fåglar smittade av salmonella


2018-02-02

Det är fortsatt många katter som smittas av salmonella. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fram till månadsskiftet bekräftat 268 fall av salmonella på katt. Nu har också småfåglar med samma sjukdom kommit in till myndigheten. Fåglarna är trolig smittkälla för katterna.

Domherre

Domherre, till vänster i bilden, tillhör de drabbade fågelarter som dött av salmonella. Foto: Torsten Mörner/SVA. Klicka på bilden för högupplöst version.

Det har kommit in döda småfåglar som domherrar, talgoxar och gråsiskor från följande län: Västmanland, Stockholm, Uppsala, Blekinge, Östergötland och Dalarna.

“Svårt säga hur många fåglar som drabbats”

– Det är svårt att säga hur många fåglar som drabbats denna vinter av salmonella, eftersom vi inte kan veta var det förekommer smittade fåglar. De fåglar vi vanligen får kännedom om är de som matas vid fågelbord men sjuka fåglar kan ju finnas på många andra ställen också, säger bitr. statsveterinär Henrik Uhlhorn, SVA.

– Redan i början och mitten av december kom två rapporter om stora mängder sjuka och döda gråsiskor, 100-tals utanför Örnsköldsvik i Ångermanland och ett 30-tal på landsvägar i Närke. Vi fick då inte in några fåglar för undersökning från de utbrotten men det kan inte uteslutas att dessa också var drabbade av salmonella.

Tvätta händerna för att undvika spridning av smitta

För att undvika smittspridning är det viktigt att man tvättar händerna efter kontakt med sjuka katter och fåglar, och efter att man gjort rent kattlådor och fågelbord. Om katten uppvisar symtom på sjukdom ska man kontakta sin lokala veterinär som får göra en klinisk bedömning.

– Man vet att enstaka fåglar av de arter som dyker upp vid fågelborden är bärare av salmonellabakterier. Fåglarna kan börja utsöndra bakterier i större skala om de försvagas, vilket lätt händer under krävande vinterförhållanden. Bakterier sprids med avföringen och kan smitta ned flera fåglar om de kommer i kontakt med smutsiga ytor. I år har salmonellautbrotten kommit ovanligt tidigt på året. Det kan hänga samman med den milda vintern i Mellansverige som gör det smutsigare under fågelborden, säger Henrik Uhlhorn.

Mer information

Jourhavande viltveterinär vid SVA, tel. 018-67 40 00 (vxl)
Epidemiolog Elina Lahti, SVA, tel. 018-67 41 49

Pressmeddelande 2018-01-22

Salmonella på katt

Source link