Fågelinfluensa på viltfågelanläggning i Skåne2018-05-24 Ett nytt fall av fågelinfluensa av typen H5 har konstaterats vid en anläggning som föder upp fasaner i Arlöv utanför Malmö. Viruset är lågpatogent, det vill säga mindre sjukdomsframkallande än de så kallade högpatogena fågelinfluensavirus som påvisats i Sverige nyligen. Proverna är analyserade av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) inom ordinarie övervakningsprogram för denna sjukdom.Source link