EU-myndigheter oroas av resistensläget2019-02-26 Antibiotikaresistens bland bakterier som sprids mellan djur och människor fortsätter att vara ett problem inom Europa. Det visar resultat som presenteras i dag av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, och den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC. Situationen i Sverige är dock fördelaktig i jämförelse med många andra länder.Source link