Bekämpning av newcastlesjuka pågår i Kalmar


2017-08-21

Arbetet med smittspårning och smittskydd på den drabbade fjäderfäanläggningen utanför Kalmar pågår. Samtliga fåglar i besättningen är avlivade och stallarna saneras. Inga nya fall av newcastlesjuka har rapporterats hittills, men restriktioner i området gäller fortfarande för att motverka risken för smittspridning.

– Det är viktigt att fortsätta motverka smitta i området och framför all att ha ett gott smittskydd på gårdsnivå säger Lena Hult på Jordbruksverket.

Läs mer

pressmeddelande 2017-08-21 (Jordbruksverket)

pressmeddelande 2017-08-17 (SVA 

om newcastlesjuka (Jordbruksverket)

skydda dina djur mot smitta (SVA)

karta över området med skydds- och övervakningszoner (Jordbruksverket)Source link