Avmagringssjuka (CWD) upptäckt på ytterligare en älg i Norrbotten


Fakta om CWD

Smittsam variant av avmagringssjuka, även kallad klassisk CWD, påvisades för första gången i USA på 1960-talet och har sedan dess fått omfattande spridning och negativ påverkan på hjortpopulationer i USA och Kanada. Första fallet av klassisk CWD i Europa påvisades på vildren i Norge 2016, där hela den drabbade flocken har avlivats för att undvika att sjukdomen sprids. CWD har hitintills bara påvisats naturligt hos hjortdjur. Risken för spridning till människa bedöms som mycket låg, men kan inte helt uteslutas.

Vid de smittsamma varianterna av CWD utsöndras smittämnet i saliv, urin och gödsel. Smittan finns kvar länge i miljön. Sjukdomen, som är dödlig för hjortdjur, kan på längre sikt ha negativ påverkan på populationer av hjort, älg, ren och rådjur.

Mer information

www.sva.se/cwd
www.jordbruksverket.se/cwd
Skicka in prov i CWD-övervakningen

Kontaktperson för journalister

Jordbruksverket
Lotta Hofverberg, enhetschef
E-post
Telefon 036-15 52 31

SVA
Maria Nöremark, Epidemiolog
E-post
Telefon 018-67 40 96

Erik Ågren, bitr. statsveterinär
E-post
Telefon 018-67 42 78

Source link