Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas denna vecka

2017-11-15

Resistenta bakterier är ett hot mot både människors och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan 13 – 19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

Spridning av resistenta bakterier

Spridningsvägar för resistenta bakterier.

Sverige deltar i den internationella antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week, som världshälsoorganisationen WHO står bakom. Torsdag den 16 november hålls dessutom det årliga Antibiotikaforum för sjätte gången i Stockholm.

– Resistens mot antibiotika blir allt mer utbredd bland bakterier som orsakar sjukdomar hos djur och människor. Det absolut bästa sättet att minska användningen av antibiotika är att förhindra att sjukdomar uppstår. Detta kan göras exempelvis genom förbättrad hygien och skötsel inom djurhållningen, avel för friskare djur samt vaccinering. SVA och nätverket “Strama Veterinär och Livsmedel” arbetar tillsammans med övervakning av resistensläget hos bakterier från svenska djur, rådgivning och strategier för minskad resistens, säger Oskar Nilsson, laboratorieveterinär vid SVA och engagerad i nätverket.

Resistenta bakterier är ett globalt problem som växer med ökad rörlighet av människor, djur, livsmedel och andra varor. En nationell handlingsplan är grundläggande för att varje land ska kunna bygga upp ett systematiskt arbete mot resistens. Därför ska alla FN:s medlemsländer ta fram nationella handlingsplaner och Sverige uppdaterar för närvarande sin tredje nationella plan.

I samband med World Antibiotic Awareness Week lanseras den uppdaterade webbplatsen skyddaantibiotikan.se. Där finns bland annat information om vad var och en kan göra för att bidra till att bromsa utvecklingen. Det är 25 myndigheter och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön som tillsammans står bakom informationen.

Skydda antibiotikan

23 samhällsaktörer som arbetar mot antibiotikaresistens står bakom råden som finns på Skyddaantibiotikan.seSource link