Antibiotikan behöver skyddas för framtiden


Läs mer 

Om SVA:s arbete mot antibiotikaresistens

Läs mer hos andra

http://skyddaantibiotikan.se/

Fakta: Skydda antibiotikan

I Sverige står 25 myndigheter och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön tillsammans bakom informationsinsatsen Skydda antibiotikan. Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla behöver hjälpa till att skydda den.

Source link