Afrikansk svinpest nu även i Rumänien


2017-08-02

Efter Tjeckien har nu ytterligare ett europeiskt land i år drabbats av afrikansk svinpest. I dagsläget är det hittills två tamgrisbesättningar som smittats i Rumänien, nära gränsen till Ungern och Ukraina. Sedan tidigare finns sjukdomen spridd också i Baltikum, Polen, Ukraina, Ryssland, Vitryssland, Moldavien och Kaukasus.

– Till skillnad från fallen på vildsvin i Tjeckien för en månad sedan, så kom dessa utbrott i Rumänien inte oväntat. De drabbade besättningarna ligger inte långt ifrån gränsen till Ukraina, där sjukdomen är vida spridd sedan flera år. Utbrotten i sig förändrar i nuläget därför inte vår bedömning av risk för introduktion till Sverige. Dock är det så att ju längre tid som går, och ju fler områden och länder som är drabbade, desto högre är sannolikheten för att sjukdomen till slut ska kunna nå Sverige, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Läs mer

om afrikansk svinpest
om de senaste fallen av afrikansk svinpest i Tjeckien
Statsepizootologen kommenterar (blogg)
Statsepizootologen kommenterar (twitter)Source link