Propylenglykol är ett livsmedel som finns i massor varor samt kosmetikaprodukter men här ska vi se närmare på att att nyttja glykol (både monopropylenglykol samt den giftiga etylenglykolen) som kylarvätska, för att försvåra att kylarvattnet kan frysa till is.

Ta hand om kylsystemet med propylenglykol före vintern kommer

Det lönar sig inte att vara lat och mena på att man ej behöver byta kylarvätskan för att den är long life och det likväl är långt till vintern. Det är rentav ej så svårt att själv blanda proylenglykol med vatten och därefter hälla på i fordonets kylsystem.

propylenglykol

Med propylenglykol så får man många viktiga fördelar

Med monopropylenglykol så får man åtskilliga viktiga funktioner. Glykol fungerar som frostskydd så att man klarar temperaturer på ned till -30 utan att fordonet står still. Med etylenglykol så får man det bästa frostskyddet men det rör sig enbart om några graders skillnad från en blandning med propylenglykol.

En annan sak som är bra med glykolen är att man får ett korrosionsskydd. Det gäller ju att skydda kylsystemet från rost och dessutom från avlagringar som kan demolera både kylare samt motor. Det går att mäta med glykolmätare hur mycket som finns kvar men rent praktiskt så bör man göra rent och byta ut glykolen vartannat år.

Det är också så att man med kylarglykol får en högre kokpunkt på kylarvätskan. Beroende på hur man blandar glykolen med vatten så kan man komma upp i över 100 grader.

Använd den bästa typen av kylarglykol i ditt fordon

Ska man köra på propylen eller på etylen? Det här är en fråga som man kan ställa sig. Frågan är om inte etylenglykolen borde förbjudas pga. sin giftighet och vad den kan förorsaka med när bilen en dag skrotas. Djur slickar i sig ämnet och dör.

Den som vill kan införskaffa en helt ofarlig, livsmedelsgodkänd propylenglykol och nyttja i kylaren. Ett livsmedel som icke kan skada djur samt natur.

Något som påverkar vad som blir bäst är den metall som finns i motorn. Om man exempelvis har aluminium i motorn så finns det glykoltyper som kan fördärva materialet och dessa ska man då undvika.

Man bör också undvika blandningar av olika glykolsorter helt enkelt för att de kan ha tillsatser som reagerar på fel sätt med varandra. Detta kan nämligen leda till att man skadar kylaren. Om det bildas klumpar i blandningen så kan detta bilda stopp i systemet vilket inte är bra.

Om du ej vet vilken typ av glykol som finns för tillfället i ditt fordons kylarsystem så är det endast att spola ur systemet och därpå börja om. Färgerna som du ser på glykolprodukten har ingenting med själva propylenglykolen att göra. Färgen är en tillsats från tillverkaren som skänker produkten mer personlighet.

Kom ihåg att glykolprodukter kan vara mycket farliga

Även om en speciell produkt marknadsförs som giftfri kylarvätska så ska du veta att den här produkten ska förvaras långt bort från barn och djur. Etylenglykolen har en söt smak men är otroligt giftig så den ska aldrig komma nära nyfikna barn!

Om du anser att det verkar komplicerat och lite farligt att blanda själv så är det kanske lättare och säkrare att skaffa färdig kylarvätska som du fyller på med för att sedan slänga förpackningen så att du slipper ha något farligt på hyllan i garaget.

Den färdiga vätskan är ingen kostsam produkt och därmed så kan man inte säga att det finns någon finansiell orsak till att skjuta upp det där med att byta ut glykolen. Det är enkelt att använda och bilen mår hejdlöst fint när det blir kallt ute.