Hälla vätska med stor tratt

Det är alltid bra att ha en stor tratt tillhands när man ska överföra vätska. Ju större tratten är desto smidigare blir det att hälla därför att vätskeflödet hinner strömma ned i en bättre takt än ifall en liten tratt använts. Man bör ge vätskan tid att strila ner för att undvika att trattens mynning ska bli överfull och rinna över.

För vissa överföringar fungerar det riktigt bra med en liten tratt som till exempel när man behöver komma åt att hälla där det är smått samt otympligt.

En tratt har formen som en strut och där mynningen är som störst häller man vätskan. Förankrat till konens avsmalnande del så finns ett rör som kan placeras i mynningen på en behållare av något slag dit vätska ska överföras. Till exempel passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

De mest typiska materialen för en tratt är plast och rostfritt stål. Det man kan tänka på är att välja tratt utifrån den vätska som ska transporteras. I vissa fall kanske man hanterar rentav farliga och frätande vätskor och då är en stor tratt i stål att föredra.

När flödet av vätskan man häller blir kraftigt kan det såklart bli lättare att styra in vätskan i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan till exempel röra sig om att man ska hälla över bensin i en bensindunk alternativt fylla på olja alternativt spolarvätska till bilen.

fattratt

Det finns främst två anledningar till varför man ej vill spilla när man häller över vätska. Dels kan vätskan vara kostsam, och dels kan vätskan vara skadlig för huden eller bägge.

När man till exempel måste tappa om vinet man brygger hemma så måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka flertal gånger. Det kan bli en kostsam affär ifall man spiller allt för mycket och ofta. Mer info: På denna sajten. En annan vätska som är kostsam är ju exempelvis bensin och det vill man samtidigt inte spilla på huden.